23-11-2023

SinterKerstmarkt - Pioniersgroep Stand van Zaken

Foto-nieuwsbericht-sinterkerstmarkt

Op zaterdag 2 december vindt in en rond Buitenhuis Blom een duurzame SinterKerstmarkt plaats in samenwerking met Keisterk Amersfoort. De huisgenoten van Landgoed Blom presenteren zich, samen met lokale, duurzame ondernemers uit Amersfoort. Met onder andere sfeervol bloemwerk, houtproducten, glas in lood, oesterschelpen, wenskaarten e.d., en uiteraard een hapje en drankje in gezellige wintersfeer.

Over de nieuwbouw
Ook de initiatiefgroep Landgoed Blom is aanwezig om informatie te geven over de stand van zaken van het nieuwbouwplan.

Het College heeft positief besloten over ons Uitwerkingsplan voor Landgoed Blom. Een goede stap naar de uiteindelijke behandeling van het plan in de Gemeenteraad eind november. Zodra ook hier goed nieuws te melden is kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking van de schetsontwerpen die er nu liggen. Tijdens de SinterKerstmarkt laten we in ieder geval de aangepaste maquette zien.

Pioniersgroep
Eerder konden belangstellenden zich vrijblijvend aanmelden om deel te gaan nemen in de Pioniersgroep. Er hebben zich heel veel mensen aangemeld en hier moeten we in gaan selecteren, het is niet anders! De Pioniersgroep wordt een groep van ca. 30 toekomstige bewoners die zich nu al actief gaat inzetten om de twee kernwaarden 'Omzien naar elkaar' en 'Leven in harmonie met de natuur' vorm te geven. We zoeken een groep mensen die de diversiteit representeert die we op Landgoed Blom nastreven. Zo moet er een spreiding komen naar inkomen, leeftijd en huishoudentype. Verder zoeken we een mix van competenties als bestuurlijke ervaring, ervaring met woongemeenschappen, maar ook kwaliteiten op het gebied van tuinieren, koken en natuurbeheer moeten vertegenwoordigd zijn. Vanaf 2 december vragen we iedereen die Pionier wil zijn zich in te schrijven via het speciale inschrijfformulier op de website. Een selectiecommissie buigt zich vervolgens over de samenstelling van de Pioniersgroep. Heeft u hier vragen over? We zijn aanwezig tijdens de SinterKerstmarkt op 2 december, dus kom gerust langs