Landgoed Blom
Natuurlijk Gastvrij

Landgoed-Blom-Sfeerfoto-9

Op het kloosterterrein aan de Barchman Wuytierslaan verrijst straks Landgoed Blom. Voor wie de plek niet kent, dit is de prachtige locatie tegenover DierenPark Amersfoort met acht hectare bos, akkers, weilanden, een monumentaal klooster, kloostertuin, kapel en diverse bijgebouwen.

In 2018 startten we de plannen met een visie op het gebied bestaande uit 12 kernwaarden. De zusters hebben hier hun goedkeuring aan gegeven. Na een kaderstellende notitie van de gemeente Amersfoort, vele onderzoeken en overleg met diverse belanghebbenden ligt er inmiddels een Uitwerkingsplan.

Zuster St Joseph Klooster BW Laan 55 © Nico Brons 1
Landgoed-Blom-Sfeerfoto-5

Hoe ziet Landgoed Blom er straks uit?

We zijn nog in de ontwerpfase, dus heel precies kunnen we nog niet zijn. Maar we verwachten uit te komen op circa 200 nieuwbouw-appartementen verdeeld over sociale huur, middeldure huur en vrije sector. Met deze verschillende categorieën ontstaat als vanzelf de diversiteit in bewoning die we voorstaan. Starters, jonge gezinnen en oudere doorstromers kunnen straks op Landgoed Blom een geweldige plek vinden. Daarnaast komt een deel van de appartementen beschikbaar voor mensen met een zorgbehoefte. 

Centraal in het plan ligt Buitenhuis Blom, een bestaand gebouw op het Landgoed dat uitgebreid gaat worden. Er vinden nu al allerlei activiteiten plaats, zie de agenda op www.buitenhuisblom.nl. Het is het levendige hart van Landgoed Blom. Na het realiseren van een nieuwe vleugel aan Buitenhuis Blom ontstaat er ruimte voor horeca met terras, kinderopvang van Bzzzonder, shortstay, een postpakket-ophaalpunt en misschien wel een werkplaats voor een fietsenmaker. Er wordt kunst tentoongesteld, muziek gemaakt en je kunt er je was doen. Kortom, het leeft er en er is altijd wel iemand met wie je een praatje kunt maken.

Landgoedblom

Hoe geven we deze plek nieuwe betekenis?

Om ambities waar te maken stellen we twee kernwaarden centraal: ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’. Alles wat we bedenken, uitdenken en vormgeven, toetsen we aan deze twee kernwaarden. Het resultaat is dat de natuur, huidige en nieuwe bewoners, historische gebouwen en nieuwbouw met elkaar verweven zijn. En dat levert een Natuurlijke Gastvrije buurt op waar iedereen een thuis kan vinden en zich welkom voelt. Op Landgoed Blom kun je dwalen en neerstrijken waar je wilt. 

De nieuwe buurt wordt ‘Natuurlijk Gastvij’. Dat kun je op veel manieren interpreteren en dat is ook precies de bedoeling. De totale woon- en leefgemeenschap (inclusief het Sint Joseph klooster en het AZC-terrein) telt straks circa 950 mensen, waarvan een kwart uit medewerkers en vrijwilligers bestaat.

Landgoed blom sfeerfoto 3

Wat bedoelen we met ‘Natuurlijk Gastvrij’?

Landgoed Blom wordt gastvrij door de opzet van de gebouwen, ontmoetingsplekken, speelplekken, voorzieningen in Buitenhuis Blom en wandelpaden die alles aan elkaar knopen. Je voelt je snel thuis! ‘Natuurlijk’ staat voor de natuur die we koesteren en de aandacht die er is voor duurzaamheid. Als je de klemtoon verlegt, benadrukt natúúrlijk het woord ‘gastvrij’ en daarmee willen we aangeven dat het heel natuurlijk is dat je hier een gastvrije woonomgeving maakt. En dat vindt zijn oorsprong in de geschiedenis.

Wandeling bos birkhoven wereldwijd wandelen amersfoort

Op het huidige kloosterterrein wonen nu senioren, studenten en bewoners met en zonder zorgvraag. In het azc vinden vluchtelingen tijdelijk onderdak. Niet alleen nú staat het gebied garant voor een warm thuis. Ook meer dan 100 jaar geleden – tijdens de Eerste Wereldoorlog - werden er 19.000 Belgen opgevangen. De locatie heeft overduidelijk een gastvrij DNA en daar geven we – ook op uitdrukkelijk verzoek van de Zusters - met de ontwikkeling van Landgoed Blom opnieuw invulling aan. Op deze manier koesteren we de nalatenschap van de Zusters én geven we Amersfoort opnieuw een plek van betekenis.

Waarom gastvrij?

Plangebied