Proces en planning

Landgoed-Blom-Sfeerfoto-9

Na het plannen maken, veel belanghebbenden spreken, onderzoeken (laten) uitvoeren en dit allemaal verwerken in een uitwerkingsplan, ligt er inmiddels een door de Gemeenteraad goedgekeurd exemplaar. Tijd om aan de slag te gaan met de uitwerking van het ontwerp!

Pioniersgroep

Eind 2023 hebben we de aanmelding gestart voor de Pioniersgroep. De Pionersgroep gaat samen met de Initiatiefgroep van Landgoed Blom een fijne woon-, werk- en leefplek maken waarbij de kernwaarden ‘Omzien naar elkaar’ en ‘Leven in harmonie met de natuur’ centraal staan. Na selectie is inmiddels een Pioniersgroep van 30 personen geselecteerd. Begin 2024 hebben zij hun eerste bijeenkomst gehouden waarna diverse werkgroepen opgestart zijn. Wilt u rechtstreeks contact met de Pioniersgroep? Mailt u dan naar de contactpersoon van de Pioniersgroep:
Nicolle Brüll,  oog-en-onderwijs@live.nl

Ontwerp

Momenteel wordt er door diverse partijen gewerkt aan de uitwerking van het Voorlopig Ontwerp van het inrichtingsplan en de appartementengebouwen. Wij verwachten deze fase medio juli 2024 af te kunnen sluiten.

Vergunningen

Het ontwerpbestemmingsplan heeft in de periode van medio december tot medio februari 2024 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode konden belanghebbenden hun zienswijze op het concept bestemmingsplan indienen bij de gemeente Amersfoort. De gemeente zorgt voor de beantwoording van de ingekomen zienswijzen. 

Bouw

Onze grove planning richt zich op de start van de bouw van het eerste bouwblok medio 2025. Dit is nadrukkelijk een prognose en uitgaande van een gemiddelde doorlooptijd voor de benodigde vergunningen.