Maak kennis met 
de initiatiefnemers van Landgoed Blom

Landgoed Blom wordt ontwikkeld door Van Wijnen, Bijzondere Plekken, Beweging 3.0 en Omnia Wonen. Al heel snel zijn we bij elkaar gaan zitten om kennis en kunde te delen en te komen tot afwegingen die de locatie versterken. Met respect voor de omgeving en in 

samenhang met de bestaande bebouwing. Natuur speelt een grote rol op deze locatie, en dat moet zeker zo blijven. Wij zien Landgoed Blom als een plek waar iedereen zich straks thuis voelt.

Van Wijnen

Ons werk gaat over mensen. Wij creëren plekken waar je graag bent en waar je je thuis voelt. Waar je jezelf kunt zijn. Plekken om te leven. Met het oog op de generaties na ons bouwen we met respect voor het milieu en onze planeet. Samen bouwen wij aan ruimte voor een beter leven. Dat is onze missie, en die missie heeft vandaag de dag meer inhoud dan ooit. Dit is ons verhaal, en wij zijn er trots op.

Wij gaan voor totaaloplossingen. Dus ontwikkelen we Landgoed Blom als geheel. Ook de realisatie doen we zelf. Onze missie ‘bouwen aan ruimte voor beter leven’ betekent hier dat we goed hebben gekeken naar wat de Amersfoortse samenleving nodig heeft. De behoefte aan zorgplekken is groot en, met de opdracht die de zusters ons gaven, perfect passend op deze locatie. En hoewel woningbouw in alle sectoren op dit moment gewenst is, is de nood in de lagere en middeldure huursegmenten wel het hoogst. Starters, ouderen, alleenstaanden of kleine gezinnen vinden straks een geweldige plek op Landgoed Blom.

Bijzondere plekken

Onze missie is om bijzondere ontmoetingsplekken te realiseren voor een inclusieve stad. Afhankelijk van de situatie zijn we ontwikkelaar, belegger of adviseur. Wij zijn actief in Amersfoort en regio. Met onze ontmoetingsplekken willen we de sluipende segregatie tegengaan. Want samenleven doe je met elkaar, niet naast elkaar. Onze rol is om van Buitenhuis Blom een gastvrij en kloppend hart van de gemeenschap te maken. Kijk voor meer informatie over Buitenhuis Blom en de activiteiten op https://www.buitenhuisblom.nl

Omnia Wonen

Wij zijn volkshuisvesters. Met onze kennis en expertise zetten wij ons in voor het realiseren van een thuisbasis voor mensen die aangewezen zijn op de sociale huurwoningmarkt. Zodat zij een basis hebben om deel te nemen aan de maatschappij, zoals ieder ander. Wij verhuren circa 9000 woningen in 13 gemeenten. Ons kerngebied ligt in de woningmarktregio’s Amersfoort en Noord-Veluwe. Onze focus in Amersfoort ligt op het – samen met onze partners - terugbrengen van het tekort aan sociale huurwoningen. Dat is hard nodig want de wachttijd voor een dergelijke woning kan in Amersfoort oplopen tot ruim 9 jaar.

Beweging 3.0

We willen het leven van iedereen voor wie we werken zo aangenaam mogelijk maken. Kwetsbare ouderen geven we liefdevolle en goede zorg. Anderen bieden we een steuntje in de rug met diensten voor gezondheid, veiligheid, gezelligheid en gemak. De renovatie van het klooster en bijbehorend woonzorggebouw heeft ervoor gezorgd dat we als huurder van het pand aan meer mensen zorg kunnen bieden. Met kleinschalige woonvoorzieningen en mogelijkheden voor dagbesteding op Landgoed Blom zetten we het gedachtegoed van de zusters voort. Beweging 3.0 anticipeert op het toenemend aantal ouderen die complexe, intensieve zorg nodig hebben.