12-10-2023

Goed nieuws

Landgoed Blom nieuwsbericht

Na het verfijnen van ons uitwerkingsvoorstel én het aanleveren van vele onderzoeken en rapporten is het complete voorstel op 10 oktober 2023 door het College vastgesteld. Een grote stap in het hele proces en daar zijn we blij mee! Het vervolg is dat het uitwerkingsvoorstel binnenkort in de Commissie Omgeving van de gemeente besproken wordt. Als ook deze Commissie akkoord is gaat het voorstel door naar de Gemeenteraad voor het definitieve besluit.

Magazine
Tijdens de informatiedag in februari ’23 presenteerden we het concept-uitwerkingsplan in een uitgebreid magazine. Er is inmiddels een definitieve versie van het magazine. Belangstelling? U kunt het hier downloaden.

Basis van het uitwerkingsvoorstel is de toevoeging van 200 huurwoningen aan de Amersfoortse woningvoorraad. Het plan bestaat uit een mix van 2-, en 3-, en vierkamerwoningen in verschillende huursegmenten. Hiervan krijgt 20% van de woningen een zorgfunctie waarbij 24 uurs zorg gegeven wordt.

Voor de ontwikkeling van het landgoed Blom wordt rekening gehouden met een zorgvuldige inpassing in de natuur, een menging van bewoners en woningen (sociaal, midden en vrije sector) en aanvullende functies bestaande uit zorg en collectieve voorzieningen. Het percentage betaalbare woningen komt uit op 70%.

Verder is er speciale aandacht voor het wonen in een geborgde gemeenschap waar wordt omgezien naar elkaar, gezorgd voor elkaar, voorzieningen worden gedeeld en de openbare ruimte gezamenlijk wordt onderhouden. Het samenleefplan is hierbinnen een belangrijk onderdeel. Er zijn diverse gemeenschappelijke ruimtes in het plan opgenomen voor gedeelde functies.